Krzysztof Zalewski

Krzysztof Zalewski

Wydarzenia:

Zalewski śpiewa Niemena

Katowice Miasto Ogrodów (dawne CKK), pl. Sejmu Śląskiego 2, Katowice

25.02.2018

Facebook