Search results

Search term: "18.1.2017" Displaying the results 1-4 from the total number 4

Uniwersytecki Koncert Noworoczny (Orkiestra im. J. Straussa)

Aula Copernicanum UKW, Kopernika 1, Bydgoszcz

City Sounds: Paulina Przybysz

Stara Piwnica, Krupnicza 15, Wrocław

- 11.11.2017