Burn Battle School Remixed

Burn Battle School Remixed
E-Ticket
Co to jest E-Ticket?

Impreza bezpłatna

To wydarzenie już się odbyło. Może zainteresują cię nasze inne propozycje.

Podobne imprezy znajdziesz w kategorii Muzyka.

Impreza bezpłatna z obowiązkiem rejestracji

Impreza wyprzedana

Szczegóły wydarzenia

SKRÓCONY REGULAMIN IMPREZY "BURN BATTLE SCHOOL"

 1. Organizatorem imprezy masowej pod nazwą "Burn Battle School" ("Impreza"), odbywającej się 24 września 2016 r. w TAURON Arenie Kraków w Krakowie (Polska) jest Louder Productions Limited (prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą handlową Amplify), spółka zarejestrowana w Wielkiej Brytanii pod numerem 0645981, z adresem siedziby 27, Paul Street, Londyn EC2A 4JU, Wielka Brytania, o numerze VAT GBR 931509337 ("Organizator").
 2. Pełny regulamin Imprezy jest dostępny na stronie internetowej Imprezy: http://battleschool.burn.com ("Strona") oraz w miejscu Imprezy. Poniższy skrócony regulamin nie ma charakteru wiążącego i ma wyłącznie charakter poglądowy.
 3. Do wzięcia udziału w Imprezie niezbędne jest posiadanie ważnego biletu.
 4. Bilety na Imprezę są darmowe i wydaje je w formie elektronicznej (e-bilet) Ticketpro Polska sp. z o.o. ("Ticketpro"). Aby uzyskać e-bilet, należy odwiedzić stronę internetową Ticketpro, odnaleźć Imprezę i postępować zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami. Wydawanie e-biletów następuje zgodnie z regulaminem Ticketpro, dostępnym na stronie internetowej Ticketpro: http://www.ticketpro.pl/jnp/warunki-zakupu/index.html. Liczba biletów jest ograniczona do 6000. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 2 bilety. Bilety otrzymuje się według kolejności zgłoszeń.
 5. Prawo udziału w Imprezie mają tylko osoby powyżej 18 lat.
 6. Podczas Imprezy zabronione jest posiadanie jakichkolwiek przedmiotów zabronionych przez prawo, w szczególności przedmiotów niebezpiecznych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, alkoholu lub środków odurzających. Zabrania się także posiadania własnego jedzenia lub napojów. Podczas Imprezy zabronione są profesjonalne aparaty i tzw. selfie sticki. Organizator zastrzega sobie prawo przeszukania i konfiskaty takich zabronionych przedmiotów bądź odmowy wstępu osobom je posiadającym.
 7. Wzięcie udziału w Imprezie oznacza zgodę uczestnika na utrwalanie jego wizerunku, podobizny lub głosu w trakcie Imprezy przez Organizatora bądź jego podwykonawców oraz używanie i rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku, podobizny lub głosu uczestnika dla celów bezpieczeństwa lub promocji i reklamy Imprezy (lub innych przyszłych wydarzeń) lub produktów lub usług marki "Burn", bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, we wszystkich mediach.
 8. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane udziałem w Imprezie. Impreza może zostać odwołana lub jakiekolwiek jej szczegóły mogą ulec zmianom. W przypadku odwołania lub zmian Organizator poinformuje o nich za pośrednictwem Strony.
 9. Podczas Imprezy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania poleceń służb porządkowych Imprezy.
 10. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Imprezy prosimy o kontakt: battleschool@weareamplify.com (BURN Team).

Źródło: Materiały promocyjne organizatora.

Gdzie:

 • TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7, Kraków

Facebook