CBA: „GRAMY 4 U”

CBA: „GRAMY 4 U”

To wydarzenie już się odbyło. Może zainteresują cię nasze inne propozycje.

Podobne imprezy znajdziesz w kategorii Scena.

Antykabaret "Dobry Wieczór we Wrocławiu"

Klub Muzyczny Stary Klasztor, Wrocław

13.12.2017

Spektakl "Return to the Voice"

Centrum Technologii Audiowizualnych, …

13.12.2017

Szczegóły wydarzenia

Movements Factory: GRAMY 4 U,koncept i choreografia: Iwona Pasińska, muzyka nażywo: Czesław Mozil, scenografia: Honza Polivka, kostiumy: Adriana Cygankiewicz, gracze: Piotr Chudzicki, Kacper Lipiński, Adrian Rzetelski, Bernardo Coloma, Czesław Mozil,produkcja: Marcin Maćkiewicz – Poznańskie Stowarzyszenie Inicjatyw Teatralnych, współrealizacja: CK Zamek w Poznaniu.

Spektakl GRAMY 4 Unarodził się z potrzeby polemiki z zewnętrznymi kształtami świata męskiego. Nie wkraczając w rejony ciężkiej analizy psychologicznej za pomocą minimalizmu ruchowego, dźwiękowego i technicznego pragniemy zagrać męskimi stereotypami. Ruchem, dźwiękiem, obrazem chcemy zsyntezować wzorce męskich zachowań. Jednocześnie ściągając je do poziomu symbolicznych reakcji, manier i postępowań, uwikłać w poziom wirtualny. Całość, czerpiąc z minimalizmu używanych środków wypowiedzi, dystansuje się od męskich ról świata fikcyjnego i realnego. Zawarta w tytule „4“ nawiązuje do wcześniejszych projektów Pasińskiej i świadomie stanowi ich kontynuację. W połączeniu z „U“ wyrażateż stosunek do ról odgrywanych przez mężczyzn na różnych społecznych płaszczyznach.

Bilety: 30 zł ulgowy, 45 zł normalny

Facebook