E-Ticket

E-Ticket

E-Ticket to tak zwany "bilet elektroniczny" - bilet ten można zakupić jedynie w sklepie internetowym, w trakcie składania zamówienia należy wybierać metodę dostarczenia nazwaną jako "E-Ticket" (zobacz Rys. 1).

Bilety E-Ticket są zawsze drukowane przez klienta, tak więc decydując się na tą formę zakupu/dostarczenia należy uwzględnić konieczność posiadania możliwości późniejszego wydrukowania kupionych biletów.

E-Ticket - dostawa
Rys. 1 - Metoda dostawy

Bilet może być wydrukowany w dowolnym czasie i dowolną ilość razy, drukowanie odbywa się poprzez panel dostępny po zalogowaniu do sklepu internetowego - w oknie dostępnym po zalogowaniu należy wybrać przycisk "Pobierz E-Ticket'y" (zobacz rys. 2).

E-Ticket - profil
Rys. 2 - Profil

Następnie, z listy kupionych biletów elektronicznych, poprzez przycisk "Zachowaj E-Ticket" (rys. 3) można pobrać bilet. Jest on przesyłany w formacie PDF, należy więc dysponować odpowiednim oprogramowaniem do obsługi tego rodzaju plików. Każdy E-Ticket jest drukowany na jednej stronie kartki formatu A4.


Rys. 3

Użyty do wydruku papier powinien być zwykłym papierem (białym) - ze względu na konieczność zachowania dobrej jakości kodów kreskowych drukowanych na bilecie (one decydują o ważności biletu!) zaleca się korzystanie z drukarek laserowych!