ACTUS HUMANUS: MONIKA KAŹMIERCZAK

ACTUS HUMANUS: MONIKA KAŹMIERCZAK

Miejsca imprez:

Szczegóły wydarzenia

ACTUS HUMANUS: MONIKA KAŹMIERCZAK


Dietrich Buxtehude
Arie mit Variationen BuxWV 246 (opr. Arie Abbenes)
Passacaglia d-moll BuxWV 161 (opr. Bernard Winsemius)
Toccata F-dur BuxWV 157 (opr. Jasper Stam)
In dulci jubilo BuxWV 197 (opr. Jasper Stam)
Wie schön leuchtet der Morgenstern BuxWV 223 (opr. Jasper Stam)
Nun komm, der Heiden Heiland BuxWV 211 (opr. Gijsbert Kok)
Arie mit Variationen „La Capricciosa” BuxWV 250 (opr. Bernard Winsemius)
Suite XVIII a-moll BuxWV 244 (opr. Jasper Stam)

Monika Kaźmierczak – carillon

Monika Kaźmierczak

Absolwentka gdańskiej Akademii Muzycznej oraz Niderlandzkiej Szkoły Carillonowej w Amersfoort. Stypendystka Miasta Gdańska (Stypendium Prezydenta, Stypendium Kulturalne) i rządu niderlandzkiego (Stypendium Huygensa). Naukę gry na carillonie zaczęła w 2000 roku podczas kursów u Gerta Oldenbeuvinga organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Od 2001 roku pełni funkcję miejskiej carillonistki. W 2005 roku uczestniczyła w kursach mistrzowskich w Belgii prowadzonych przez Geerta D’hollandera. Jest laureatką międzynarodowych konkursów gry na carillonie. Aktywnie koncertuje w Polsce i na świecie, m.in. na Litwie, we Francji, Belgii, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Irlandii. Obecnie jest adiunktem Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Źródło: Materiały promocyjne organizatora.

Gdzie:

  • Kościół Św. Katarzyny, ul. Profesorska 3, Gdańsk

Facebook